DIVA LOGO
TASUB TEADA
SISEKORRA-EESKIRJAD
   
  Kontakt
slide 4slide 2slide 3slide 5slide 1
 
SISEKORRA-EESKIRJAD
EST » INFO » SISEKORRA-EESKIRJAD
Prindi
     
 

 

Club Diva külastajatele kehtivad sisekorraeeskirjad.

Klubisse Diva on keelatud siseneda:

 • väljastpoolt ööklubi ostetud söökide ja jookidega
 • omades narkootilisi aineid.
 • külm- ning tulirelvadega
 • suurte kottide ning esemetega, mis tekitavad kahtlust kolme eelneva punkti suhtes
 • esemetega, mis võivad kujutada ohtu külastajatele ja/või klubi personalile
 • ebasobivas riietuses (dressid, töö- või määrdunud riietus jne.)

Klubisse Diva sisenedes:

 • kehtib külastajale vanusepiirang: al. 18 eluaastast (v.a. eriüritused).
 • peab kliendil olema, klubi personali nõudmisel, ette näidata isikut tõendav dokument, et tõestada VIP staatust ja/või vanust
 • on külastaja kohustatud andma oma üleriided garderoobi hoiule, vastu saades üleriietuse asukoha numbri. Üleriiete esmane hoiustamine on tasuta, iga järgnev garderoobi kasutus, sama külastaja poolt, on tasuline 
 • Külastaja, kes lõhub või rikub ööklubi vara (kaasaarvatud klaasid), on kohustatud koheselt hüvitama tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses.
 • kohustub lunastama sissepääsu vastavalt kehtestatud hinnale või esitama vabapääsme või esitama isikut  tõendava dokumendi VIP staatuse tõestamiseks
 • ööklubis on kasutusel videovalvesüsteem.

Klubis Diva on keelatud:

 • suitsetada v. a. selleks ettenähtud suitsetamisruumis (k.a e-sigareti suitsemine)
 • müüa ja tarvitada narkootilisi aineid
 • tarvitada väljastpoolt ööklubi ostetud sööke ja jooke ning filmida ja pildistada, omamata selleks OÜ Kuressaare Ööklubi juhtkonna kooskõlastust
 • kaaskülastajate häirimine ning peomeeleolu rikkumine.
 • OÜ Kuressaare Ööklubi vara tahtlik rikkumine või hävitamine s.h. jalgade asetamine istmetele ja laudadele
 • sõita rula, rulluiskude või jalgrattaga
 • siseneda loomadega

Klubi Dival on õigus:

 • kahtluse korral nõuda külastajatel kaasas olevate kottide ja esemete läbivaatamist
 • nõuda isikut tõendavat dokumenti isiku- ja/või vanuse tuvastamiseks
 • mitte lubada klubisse alaealisi isikuid (v.a. eriüritused). Seda ka juhul, kui nende saatjaks on täisealine isik.
 • mitte lubada klubisse ilmsete joobetunnuste ja/või avalikku korda rikkuvaid isikuid
 • mitte lubada klubisse väljakutsuvalt ja/või agressiivselt käituvaid isikuid
 • sundida ööklubist lahkuma agressiivselt või ebaadekvaatselt käituvaid või ööklubi sisekorraeeskirju rikkuvaid isikuid, neile piletiraha tagastamata.  Raskema korrarikkumise puhul teda ka kinni pidama kuni politseile üleandmiseni.
 • sisse nõuda kahjutasu (vastavalt hinnakirjale ja/või soetusmaksumusele) kui on toime pandud tahtlik vara rikkumine 
 • tühistada või konfiskeerida pilet v.m. sissepääsu lubav dokument ning sundida ööklubist lahkuma ettevõtet petta üritanud isikut.
 • mitte lubada klubisse isikuid, kes on varasemalt rikkunud ööklubi sisekorda ja/või jäänud vahele pettusekatsega.
 • VIP nimistusse lisada ja sealt eemaldada isikuid
 • muuta hindasid ja klubi lahtioleku aegasid sellest ette teatamata
 • klubisse kaotatud ja unustatud asju hoitakse 1 kuu.
 • administratsioon ei vastuta garderoobi antud üleriiete taskutes olevate esemete ega teiste garderoobi jäetud esemete eest. Garderoobinumbri kaotusega kaasneb trahv 5€.
 • administratsioonil on õigus keelata ebasoovitavatel isikutel sissepääs ööklubisse.
 • me ei teeninda ega luba oma ruumidesse (või palume koheselt lahkuda) alkoholi liigjoobes ning narkojoobe kahtlustega isikuid.'
 • NB! Klubi lahtiolekuajad sõltuvad külastajate rohkusest, s.t. klubi võidakse sulgeda ka varem!

 


 
 
 
 
 
 
  Telli uudiskiri
Sisesta oma e-posti aadress