SISEKORRA-EESKIRJAD

 

Club Diva külastajatele kehtivad sisekorraeeskirjad.

Klubisse Diva on keelatud siseneda:

Klubisse Diva sisenedes:

Klubis Diva on keelatud:

Klubi Dival on õigus: